Katalog MK5

Katalog MK2AR

Stolkonsepter

Med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet som komponentleverandør, har vi utviklet en rekke egne produkter. Blant annet et nytt beslag for regulering av sittemøbler i samarbeid med Innovasjon Norge.

Vi i Sykkylven Stål har fokus på å skape innovative og unike totalløsninger for våre kunder. Gjennom vår visjon og forretningside skal vi være førstevalget og en verdiskapende og ledende partner.

Innovasjon Norge Har støttet Sykkylven Ståls utvikling av nytt beslag for regulering av sittemøbler. Løsningen er innovativ og vil kunne gi økte markedsmuligheter for så vel eksisterende som nye møbelprodukt. Sykkylven Stål har en markedsorientert tilnærming og viser evne til omstilling og nytenking i et tøft marked.

MK5

MK2AR

Produktbrosjyre MK5

Produktbrosjyre MK2AR